a Paolina

Di u figliolu di Giacintu chiama vogliu lu nome.
Pruclamatu à lu cunventu capu di la Nazione
da i patrioti, accolti da Clemente, è di tutti li rughjoni (bis).


Signor Bappu, ne feci l'unità di Corsica lu Regnu.
Cù lu squadrone volante, bracciu armatu di u to disegnu.
Cù lu Moru incurunatu di la Nazione lu segnu (bis).


Di e luce di lu seculu, feci custitutione.
Guido lu to guvernu, e la sventura imperiale.
Inspiro in di l’America l’attu fundamentale.(bis)


Ramintà voglia lu nome di l'armata paolina.
Suldati chjamati Letia, d'Arrighi la cumpagnia.
Quelli di la truppa pagata, vulintarii d'infanteria (bis).

Ann’alzatu lu vechju cunfalone, arracamatu.
Porta testimonianza di e virtù di la Nazione,
U valore di li Suldati di Cirnu li battaglioni (bis).


Ch'ellu ne fermi la memoria di i squadroni di ghjustizia.
U capu francese domandò l'armistizia.
In Borgu ne rindi l'arme davant'à la milizia (bis).


Da Borgu à Ponte Novu, fu l'ultimu surisu, ô gloriosi,
poveri, pochi è senza artiglieria,
a lu nome di a Patria è quellu di Maria (bis).